Od 2009 r. prowadzimy badania nad innowacyjnymi mieszankami betonowymi oraz szerokimi możliwościami ich stosowania, tworzymy i rozwijamy innowacyjne produkty i technologie stosowane w realizacji obiektów indywidualnych i infrastrukturalnych. Jednocześnie skupiamy się na prowadzeniu działalności proekologicznej i propagowaniu ekotechnologii w branży budowlanej.

Zakład produkcyjny DB Beton w Piławie Górnej na Dolnym Śląsku jest pierwszym w Polsce ośrodkiem produkcji wysokiej jakości mieszanek betonowych i prefabrykatów betonowych nowej  generacji na bazie pyłu amfibolitowego. Położony jest na terenie Kopalni Piława Górna, specjalizującej się w wydobyciu amfibolitu.