Zastosowanie pyłu amfibolitowego w procesie produkcji kostki brukowej wpływa korzystnie na środowisko naturalne.

Wdrożenie proekologicznej technologii produkcji elementów trwałych na bazie pyłu amfibolitowego niweluje problem zagospodarowania tego produktu ubocznego w procesie produkcji kruszyw budowlanych.

Dzięki działaniom podjętym przez DB Beton rozwiązany zostaje problem zapylenia terenów przykopalnianych, co wpływa niewątpliwie korzystnie na środowisko naturalne, a zarazem umożliwia produkcję wyrobów o doskonałych walorach technicznych i użytkowych.