Kopalnia Piława Górna

Kopalnia Piława Górna jest jednym z najnowocześniejszych tego typu zakładów w Europie, w którym wydobywa się wysokiej jakości amfibolit surowiec do produkcji kruszywa łamanego.

Produkcja kruszyw odbywa się w zakładzie stacjonarnym oraz w pełniącym funkcję wspomagającą zakładzie mobilnym. Obie jednostki zlokalizowane są na terenie kopalni, a ich łączna zdolność produkcyjna wynosi około 10 mln ton rocznie.

Kruszywa wydobywane w Piławie Górnej są wykorzystywane przez największe spółki budowlane jako materiał bazowy do produkcji mas mineralno-asfaltowych, podbudów stabilizowanych mechanicznie oraz  betonu, w tym przede wszystkim wysokiej wytrzymałości betonu.

Więcej informacji  

  • LOGO Kompania Górnicza
  • pilawa-e

 

Polskie Górnictwo Skalne

Polskie Górnictwo Skalne (PGS) łączy ponad 20-letnie doświadczenie w branży górnictwa surowców skalnych z nowoczesnym modelem biznesowym. Od 1993 r. zarządza, a od 1997 r. jest właścicielem kamieniołomu wapienia jurajskiego „Góra Maćkowa”, w którym produkowane są piaski, grysy oraz mieszanki do stabilizacji mechanicznej. Obecne wydobycie sięga 250 000 ton rocznie.

W 2015 roku PGS nabyła, za pośrednictwem spółki celowej Kompania Górnicza, jeden z najnowocześniejszych zakładów w Polsce – Kopalnię Piława Górna. Pozwoliło to na rozszerzenie skali działalności we wszystkich aspektach – szerokości asortymentu, skali produkcji oraz zasięgu geograficznego. Proces integracji umożliwi połączenie jakości obsługi i solidności, z których słynie PGS, ze znaną w całej Polsce jakością kruszyw wydobywanych w Piławie Górnej.

Więcej informacji

  • polskie gornicto skalne